Kipos: Epikür’ün Mutluluk Bahçesi

Kipos Yunanca bahçe demektir. Helenistik felsefenin en önemli düşünürlerinden biri olan Epikuros (kısaca Epikür) (d. MÖ 341 Sisam - ö. MÖ 270) Atina’daki okulunun bahçesinde insanın mutluluğa giden yolunu araştırmak üzere takipçileriyle buluşur, felsefi tartışmalar yapardı. Kendilerine ‘bahçe filozofları’, buluştukları geniş bahçeye de ‘mutluluk bahçesi’ denmiştir. 

Kipos adı Epikür’ün ‘’mutluluk bahçesi’’nden referans alır. Kipos’ta yaptığımız dönüşümsel konuşmalarla tatmin olduğunuz, anlamlı hedefleri olan bir hayatın kapılarını açmayı amaçlarız.  Bu bahçeye davet ettiğimiz herkes mutluluk arayışında bizimle birlikte yol alacaktır.  

Kipos’ta mutluluk felsefemizin temeli, kişinin mevcut potansiyelini hayata katması ve anlamlı bağlarla hayata bağlanarak varlığını onurlandırmasıdır. Bu durum paradoksal olarak mutluluk sorgusunun var olmadığı akış halidir. Kipos’ta kişinin akış halinde olmasının önündeki tüm engelleri ortadan kaldırması için Kipos Yaşam ve Performans Koçluğu modeli (KYPK)'ni işletiriz. Bunu yaparken NLP, duygusal zeka, pozitif psikoloji araştırmaları, Transaksiyonel Analiz ve Bilişsel Davranışçı Yaklaşım ile Milton Erickson öğreti ve metodolojilerini kullanır; Harrisson Assesments davranış eğilimi envanterinden faydalanır; her alanı sıralı ve/ya da paralel olarak ele alırız.

KYPK modelinde BEN’den BİZ’e; HEDEFLER’den ANLAM’a doğru yol alırız. 

Kişi, kendi duygusal ihtiyaçlarını fark edip karşılamayı bilmeden başkalarıyla sağlıklı ilişkiler kuramaz. İşini çok iyi yapan uzman biri de ilişki yönetimini iyi yapamadığı takdirde ilerleyemez. Bu nedenle işi, kendini ve ilişkilerini iyi yönetmek sacayağı gibidir. 

Diğer taraftan uzun vadeli hedefler hayatı anlamlı kılar. Anlamı olan hedefler vizyonumuzdur. Ben-Biz ile Hedefler-Anlam dengesi yerinde ise hayattan aldığımız tatmin tamdır.   

Günümüzde belki de herkes Epikür’ün Mutluluk Bahçesi’ni aramaktadır.

11 yıllık tecrübemiz, iş hayatı ve yaşamın genelini birlikte gören ve çözümde ortak adımlar atan bütüncül yaklaşımımızla sizi Kipos’un “Mutluluk Bahçesi”nde öğrenmeye, gelişmeye ve iyi hissetmeye davet ediyoruz.

Kısa bir toplantı yapmak ister misiniz?

Takvimden Gün ve Saat Seçin