Uzaktan Çalışmada Verimlilik:

Bu programda uzaktan çalışmada verimli olabilmek için gereken davranışsal yetkinliklere ilişkin spesifik faktörler ortaya çıkarılır. Bu faktörlerin her birine dair davranışların başarıya olan etkisi incelenir ve aradaki farkın kapatılmasına yönelik davranış değişiklikleri üzerinde çalışılır.

Süreçteki aşamalar şunlardır:

  • Kişinin önceliklendirme, inisiyatif alma, kuralları uygulatma, stresi yönetme, planlama, baskıya tolerans, düzen kurma, esneklik ya da adaptasyon gibi özellikleri ile ilgili olarak farkındalık oluşturması;
  • Dönüşmesi gereken davranışlarla ilgili yeni bir yaklaşım benimsenmesi için yol haritasının oluşturulması;
  • Yeni yaklaşımların davranışa dönüşmesinin takip ve gözlemlenmesi;
  • Davranışların otomatikleşerek kimlik haline gelmesi ile birlikte sonuçların değerlendirilmesi.

Uzaktan Çalışmada Liderlik:

Bu programda uzaktan çalışmada liderlik etmek için gereken davranışsal yetkinliklere ilişkin spesifikfaktörler ortaya çıkarılır. Bu faktörlerin her birine dair davranışların başarılı liderliğe olan etkisi incelenir ve aradaki farkın kapatılmasına yönelik davranış değişiklikleri üzerinde çalışılır.

  • Liderin inisiyatif alarak, zorlukları kabullenerek, net hedefler belirleyerek, öncelikleri netleştirerek, planlama yaparak ve engellere rağmen vazgeçmeyerek uzaktan çalışanların verimliliğini etkili bir şekilde yönlendirmesi, zamanında ve dikkatli kararlar alıp uzaktan çalışanlara verimlilik konusunda sorumluluk yüklemesi ile ilgili tüm davranışlarının etkinliği değerlendirilir.
  • İdeal olan davranışlarla mevcut yaklaşım arasındaki farklar analiz edilir ve farkındalık çalışmaları ile bu farkların kapatılmasına yönelik bir yol haritası belirlenir.
  • Yeni davranışların benimsenmesi ve farklı sonuçların elde edilmesi takip ve gözlem ile desteklenir.
  • Davranış değişiklikleri otomatik pilota geçerek yeni lider kimliği tanımına dahil olduğunda ve iş sonuçlarını etkilemeye başladığında çalışma tamamlanır. 

Kısa bir toplantı yapmak ister misiniz?

Takvimden Gün ve Saat Seçin