Çalışan ve Kurum Direnci = Resilience... 

Direnç ya da dayanıklılık iş hayatı için yeni bir kavram olan RESILIENCE’ın dilimizdeki karşılığıdır. Resilience esasen tek bir sözcükle karşılık bulamayan, direnç ve dayanıklılığa ek olarak elastikiyet, çabuk toparlanma, zorlukların telafisi gibi tanımların da karşılığını içeren bir kavramdır. Resilience’ın doğadaki karşılığı son gücüyle kayalardan, kardan ya da asfalttan fışkıran bir çiçek ya da bitkidir. 

Bu kadim doğa kavramı, günümüzde organizasyonel, kişisel, ekolojik, sosyolojik, ekonomik boyutlardaki sistem direncini ifade etmek için esin kaynağı olmuştur. 

Hızla değişen piyasa koşullarına adapte olmaya;
Yükselen iç ve dış müşteri beklentilerini karşılamaya;
Bürokratik engelleri aşmaya;
...ve bunları yaparken de müşterisinin kalbine ulaşmaya;                                                                                          

 Çabalayan kurumların yıkılmadan durmaları, ya da darbelerden çabuk toparlanarak çıkmayı öğrenmeleri mümkündür. 

Kurumsal dayanıklılık geliştirmek kurumun ya da çalışanın mevcut durumdan istenen duruma geçebilmesi için aşağıdaki unsurların gözden geçirilerek desteklemeyen unsurlar yerine yenilerinin konması süreci ile gerçekleşir:

Kurum ve çalışanların;

 • Dünyayı,
 • Kurumu,
 • Kendini,

Ve geleceği; nasıl gördüğüyle ilgili düşünce alışkanlıkları;

Olaylar ve sebepleri hakkında nasıl düşündüğü;

Dünyanın, kurumun ve kendisinin nasıl olması gerektiği ile ilgili fikirleri...kurumları yöneten bireylerin kişisel resilience geliştirmeleri de kurumun dayanıklılığını etkiler.

Kişisel resilience: Bilişsel sağlamlık üzerinde çalışarak hayatla başa çıkma yöntemlerini iyileştirmek suretiyle dayanıklılık geliştirmek demektir.

 • Kişisel Resilience kavramının boyutları
 • Fiziksel boyut
 • Fitnes ve dayanıklılık
 • Enerji kazanımına yönelik beslenme
 • Dinlenme ve tazelenme
 • Zihinsel boyut
 • Kendine inanmak
 • Bakış açısı
 • Düşünce tuzakları
 • Kalıcı odaklanma
 • Nedensellik analizi
 • Kontrol edilebileni kontrol
 • Duygusal boyut
 • Dinginlik ve odaklanma
 • Dürtü kontrolü
 • Duygusal uyumlanma
 • Olumlu duygu geliştirme
 • Gerçekçi iyimserlik
 • Ruhsal boyut
 • Değerler ve inanç sistemi
 • Erişim

Kısa bir toplantı yapmak ister misiniz?

Takvimden Gün ve Saat Seçin