Duygusal zeka, kişinin enerji seviyesini, stres düzeyini ve odaklanma gücünü yükselten kritik bir liderlik becerisidir. Duygusal zeka açısından gelişmenin kişisel ve mesleki faydaları arasında daha güçlü ilişkiler, daha etkili sosyal etkileşimler, daha kaliteli kararlar ve artan esneklik bulunur.

Kipos Coaching Duygusal Zeka Eğitimi; liderlik, uyumlu ekipler ve mutlu işyerleri arasındaki ilişkiler hakkında öğrenim imkanı sunarken, zorlayıcı durumlara karşı verilen tepkilerin düzenlenmesi ile alakalı da iç görü sağlar.

Duygusal Zeka Eğitimi’nde katılımlara sunulması hedeflenen faydalar şunlardır:

  • Duygusal zekanın ne olduğunu ve neden önemli olduğunu öğrenin. Duygusal zeka ile güvenin ve motivasyonun nasıl artırılacağı ve duygusal zekanın işbirliğine dayalı ilişkiler kurmak için nasıl kullanılacağı da eğitim esnasında öğretilen bilgiler arasındadır.
  • İlişkiler, etkili çatışma çözümlerini engelleyebilecek kişisel inanışlar, bilinçsiz önyargılar ve beynin alışkanlıkları hakkındaki farkındalığınızı artırın.
  • Empati bilimini ve bu bilimin stresi azaltma ile takım performansını iyileştirme gücünü anlayın.
  • Harrison Davranışsal Yetkinlik Raporu’nun duygusal zeka kriterleri ölçümüne katılın.

Harrison Davranışsal Yetkinlik Raporu, duygusal zekanın aşağıdaki kriterlerini ölçümler ve eğitim süresince bu yetkinliklerin geliştirilmesi ve sürdürülmesine katkıda bulunur.

Kendini Tanıma: Hatalarını kabul eder ve diğer kişilerden gelecek geribildirimlere açıktır; kendini kabul eder ve aynı zamanda kendini geliştirmek için yapabilecekleri üzerine düşünür; stres ve baskıyı yönetebilir.

İlişkilerde Liderlik: Kişilerin işbirliği becerilerinin ve takım çalışmasının geliştirilmesi için diğer kişileri etkiler, ilham verir ve rehberlik eder; üretkenliği, güveni ve grup sinerjisini artırmak için kişilerarası çatışmaları yönetir.

İç Motivasyon ve İç Yönetim: Mükemmelliği yakalamak için çabalar; fırsatları değerlendirmek için harekete geçer; zorlu hedeflerin peşinden gitmek için olumlu bir düşünce yapısına sahiptir; hedeflenen sonuçlara odaklanırken değişimlere uyum sağlar.

Sosyal Farkındalık ve Hizmet Odaklılık: Diğer kişilerle ilişkileri empati ve şefkate dayalıdır; kendini önde tutma ve yardımseverliği dengeleyerek iki tarafın da kazançlı çıktığı sonuçlar elde etmeyi başarır; herkesin faydasına yönelik katkıda bulunmaktan keyif alır; müşteri ihtiyaçlarını öngörür; kurumun başarısına hizmet edecek şekilde hareket eder.

Kısa bir toplantı yapmak ister misiniz?

Takvimden Gün ve Saat Seçin