1.KAYIT POLİTİKASI

Programımız uzaktan telekonferans yoluyla gerçekleştirilir. Katılımcı sayısı 6 olduğunda sınıf açılır. Uzaktan eğitim sınıflarında maksimum sayı 9 ile sınırlıdır. Bir modüle kaydolmadan önce, katılımcılar web sitemizdeki kurs sayfalarında bulunabilecek ön koşullar ve tamamlama gerekliliklerinin farkında olmalıdır. Kurs öncesi katılımcı ile kısa bir mülakat gerçekleştirilir. Kaydolmadan önce karşılıklı bilgi alışverişi için mutlaka bizimle temasa geçmenizi öneririz. info@kiposcoaching.com

Katılıma Uygunluk

Bu program, daha önce mesleki eğitim girdileri olsun veya olmasın, koçluk sürecine ilgi duyan herkese açıktır. Koçluk eğitimi almanın ön koşulu olmamakla birlikte, özellikle bu mesleği icra etmek isteyenlerin lisans mezunu, iş yaşamında deneyim sahibi, yabancı dil bilen, teknolojik olarak yeterli kişiler olması mesleki gelişim konusunda erişebileceği kongre, yabancı yayın, online eğitimler vb. kaynaklardan faydalanılabilmesi açısından önemlidir.

Kayıt Onayı

Tüm başvurular (çevrimiçi, telefonla ve şahsen dahil olmak üzere), kursun gerekli ayrıntılarını, fiyatını ve aşağıda yer alan KYPK politika ve prosedürlerinin kabulünü içeren bir onay e-postası ile kayıt haline dönüşecektir.

Herhangi bir sınıfa kaydolmadan önce, adaylar aşağıdaki Politika ve Prosedürlere uymayı kabul etmelidir:

 1. Sınıf arkadaşlarımla, KYPK personeli ile ve eğitmenlerle zamanında, profesyonel ve sorumlu bir şekilde etkileşime gireceğim ve her birinin fikirlerine ve algılarına saygı duyulmasına hakkı olduğunu takdir ederek küfürlü veya ayırıcı dil, cinsel içerikli veya aşağılayıcı yorumlar veya aşırı eleştirel yanıtlar kullanmaktan kaçınacağım.
 2. Derslerde, akran gruplarında, çevrimiçi gruplarda, sosyal medyada veya e-posta yoluyla diğer katılımcıların gizliliğini korumayı kabul ediyorum ve davranışlarını, iletişimlerini, görüşlerini veya inançlarını izinsiz olarak kimseyle tartışmayacağım.
 3. KYPK programının bir parçası olarak sağlanan tüm materyallerin gizliliğini korumayı kabul ediyorum ve KYPK’nun yönetiminden yazılı izin almadan telif hakkıyla korunan tüm materyalleri, Türk Hukuku 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince kullanmayacağım.
 4. KYPK’nun politikasına* uygun olarak, program liderinin, eğitmenin ve tüm katılımcıların izni olmadan hiçbir teleclass veya çevrimiçi video oturumunu kaydetmeyeceğim.
 5. *Eğitmenler, öğrencilerin öğrenimini geliştirmek için tüm katılımcılardan izin aldıktan sonra kursu kaydedebilir.  Bu kayıtlar sadece katılımcıların kullanımı için olacak ve kurs sona erdikten sonraki 10 gün içinde imha edilecektir.
 6. ICF Akreditasyonu olan bir program sağlayıcı ile çalışmanın bilinciyle, tüm ICF profesyoneli için etik ilke ve davranış standartlarını tanımlayan Uluslararası Koçluk Federasyonu Etik Kurallarına uyacağım.
 7. KYPK video konferans veya çevrimiçi sınıf bağlantısı bilgilerini ya da her modülün e.kitapçığını ve kurs materyallerini kursa kayıtlı olmayan hiç kimseye vermeyeceğim.

Eğitim ve Ödeme planları

4 modülden oluşan 116 saatlik, ACTP-Level 2 Eğitimin ücreti; Harrison Envanterlerinden ‘’Koçluk Becerileri Gelişim Raporu’’ da dahil, 3 raporun birebir geri bildirimini içerir. 

Ön kayıtta eğitim bedelinin %25’i tahsil edilir. Kalan kısmı en geç 1. Modülün sonunda tamamlanır. 2. Modüle kadar ödemeyi tamamlamamış olanların eğitime devam hakkı bulunmamaktadır.

İyzico ile kredi kartı ödemelerinde 3 taksit yapılır. 

İmtiyazlı kategoride (*) yer alanlara indirim ve ödeme kolaylıklarını görüşmek için iletişim sayfamıza veya telefonumuza not bırakmak yeterlidir.  Tel: +90 212 982 53 14  E.mail: info@kiposcoaching.com 

*Peşin ödeme yapanlar

*Akademisyenler, kamu çalışanları, öğrenci ve öğretmenler 

*Aynı sponsor tarafından karşılanan 2 ve daha fazla katılımcı

Katılımcılar herhangi bir kursa başlamadan önce önkoşulları karşıladıklarından emin olmalıdır.

Ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeyenler

Ödeme yükümlülüğünü zamanında yerine getirmeyenler için KYPK aşağıdaki eylemlerden herhangi birini veya tümünü gerçekleştirme hakkını saklı tutar:

 • Tüm öğrenim ve kurs masrafları tam olarak ödenene kadar sertifika verilmez.
 • Hesap kapatılana kadar diğer kurslara kaydolmak mümkün olmaz.
 • Borcun %10’u oranında aylık gecikme ücreti ilave edilir.
 • Programın geri kalanına devam edemez ve geçmiş dönem katılımı yanar.
 • Ödenmemiş bakiyenin 2 ay içinde tahsil edilmemesi halinde hukuki süreç başlatılır.

Katılımcıların sertifikalarını almaları için ödeme yükümlülükleri tamamen yerine getirilmiş olmalıdır.

2.İADE POLİTİKASI

Bir KYPK kursuna kayıt yaptıran katılımcı, katılmaktan vazgeçtiği takdirde, kurs başlamadan 14 gün önce bildirmek koşuluyla, herhangi bir ceza ödemeksizin yaptığı ödemenin tamamını iade alabilir. Kurs başlangıcına kalan süre 14 günden daha az ise; i) Kurs bedelinin % 25ini ödediği koşulda ücret iadesi yapılmaz. ii) Kurs bedelinin tamamını ödediği koşulda %25 kesildikten sonra kalan tutar 1 hafta içinde iade edilir.

Bir katılımcı başlangıç tarihinden sonra kurstan çekilmeye karar verirse, ilgili modülün ücretini iade alamaz. Ödeme yapıp katılmadığı gelecek modüllerin ücreti ise 1 hafta içinde iade edilir.

KYPK, öngörülemeyen kişisel koşullarla karşılaşan katılımcıların haklarını saklı tutar ve kursun daha sonraki bir oturumuna aktarmasına izin verir. Bir sonraki kursa katılma imkanı olmayanlar için ise ücret iadesi gerçekleştirilir. KYPK program yürütücüleri, zaruri bir durumla karşılaşan katılımcıya, kursun daha sonraki bir oturumuna yerleştirmek, alternatif bir ders sunmak, birlikte çalışmak veya ücret iadesi yapmak dahil her türlü çabanın gösterileceğini garanti etmektedir. Olası alternatifleri görüşmek için info@kiposcoaching.com ile iletişime geçerek program liderlerinden randevu isteyebilirsiniz.

Ödemelerin iadesi için katılımcılar, info@kiposcoaching.com için e-posta ile bir istek göndermelidir. İadeler, yazılı talebin alınmasından sonraki 1 hafta içinde işleme alınacaktır.

3.GİZLİLİK POLİTİKASI ve KVKK

Katılımcı İletişim Kayıtları

KYPK, katılımcının gizliliğini koruma taahhüdüne uygun olarak, kişisel bilgilerini izni olmadan herhangi bir dış kuruluş veya bireyle paylaşmaz. Bkz: /tr/kisisel-verilerin-korunmasi-ve-gizlilik-politikasi

Katılımcının iletişim bilgileri (ad soyad, e-posta adresi, telefon numarası, şehir ve eyalet) genellikle sınıf listesinin bir parçası olarak diğer katılımcılarla paylaşılır. Bir katılımcı iletişim bilgilerinin sınıf listesine dahil edilmemesini tercih ederse, bunu e-posta ile info@kiposcoaching.com adresine bildirmesi yeterli olacaktır.

Katılımcı gizliliğin; yasadışı faaliyetler de dahil olmak üzere, kendisi veya başkaları için muhtemel tehlike arz eden durumlarda ve bunun gibi belirli koşullar altında korunamayacağını kabul eder ve bu gibi durumlarda KYPK’nun uygun makamları bilgilendirmesi gerekebileceğini kabul eder.

ICF Etik Kurallarına uygun olarak Gizlilik Sınırları için bkz:  https://coachingfederation.org/ethics/code-of-ethics

4. FESİH POLİTİKASI

KYPK, aşağıdakiler gibi belirli davranışların mevcut olması durumunda programa katılımı sonlandırma hakkını saklı tutar:

 • Diğer katılımcıların anonimliğinin korunamaması da dahil, Gizlilik Politikası ihlali başta olmak üzere, kayıt esnasında kabul edilmiş KYPK Politika ve Prosedürlerine uyulmaması,
 • Sınıfta, e-posta veya diğer iletişim yöntemleri yoluyla yıkıcı etki yaratan faaliyetlerde (zorbalık, ayrımcılık veya taciz) bulunmak,
 • Takım çalışmasına veya sınıftaki diğer kişilere saygı göstermeme,
 • ICF etik kodlarına göre etik dışı olduğu kabul edilen davranışlarda bulunmak,
 • KYPK’nun Şikayet Prosedürü kapsamındaki bir hak ihlali ile ilgili bir çözüm yolu olarak

5.KURS TAMAMLAMA KOŞULLARI

KATILIM

Çevrimiçi ya da sınıfta gerçekleştirilen müfredatın tamamı temel yetkinlik öğrenimi olduğundan programa %100 katılım şarttır.

Mazereti olan katılımcılar için diğer katılımcıların izniyle takip edemediği saatlere ait ders kaydı alınır ve paylaşılır. Mümkün değilse eğitmenlerin telafi dersi yapması gerekir. Eğer uzun süreli devamsızlık gerektiren bir mazeret hasıl olduysa bir sonraki eğitimde ilgili günler veya modül mutlaka telafi edilmelidir.

Modül arasında yapılan toplu koçluk uygulamalarında katılımcılar kaçırdıkları toplu koçluk uygulaması kadar koçluk kaydını eğitmen ve mentor koçlara iletmek zorundadır.

Kısmi Tamamlama

Kursa katılan ancak kursu tamamlamayan veya kursun tüm gerekliliklerini yerine getirmeyen katılımcılara Kurs Katılım Sertifikası verilecektir. Bitirme sertifikasında olduğu gibi Katılım sertifikasında da katılımcının hazır bulunduğu saatler ve yerine getirdiği yükümlülüklere gerçekleştirdiği kadarıyla yer verilir. Böylece eğitimini daha sonra ya da başka bir organizasyonda sürdürmek isterse ya da ICF unvan süreci açısından, bu bilgi açıklıkla sertifikasında yer alıyor olacaktır.

Devamsızlıklar ve Hastalıklar

Bir oturuma katılamayacağınızı önceden biliyorsanız, bunu program yürütücülerine bildirmeniz gerekir.

Sağlık veya ailevi sorunlar nedeniyle uzun süreli bir devamsızlıkla karşılaşırsanız, bu konuda size destek olmak adına en iyi alternatifi belirlemek için sizinle iş birliği içinde olacağız.

Transfer Politikası

ICF onaylı başka bir program aracılığıyla eğitimi tamamlayan aday katılımcılar, bu saatleri KYPK’nun akreditasyon veya sertifika programlarından birine aktarma fırsatına sahip olabilirler. Kredi transferi, önceki çalışmaların belgelerini sağladıktan sonra program yürütücüleri tarafından müfredata uygunluk açısından değerlendirilir.

Tüm KYPK kursları ICF tarafından onaylanmıştır ve ideal olarak tüm ICF akreditasyonlarına yönelik olarak kullanılabilmeli ve diğer ICF programlarına aktarılabilmelidir. Ancak bu her programın politika ve prosedürlerine bağlıdır.