Burnout Nedir?

Meryem Uzerli’nin ülkeyi terkedecek kadar TÜKENMİŞLİK SENDROMU’na tutulmasıyla öğrendiğimiz İngilizce adı ”Burnout”sendromu olan şey bir hastalık mıdır? 

Adında geçtiği gibi bu bir sendrom yani semptomlar (belirtiler) topluluğudur. Bu semptomlar mental, duygusal, bedensel boyutta kendini gösterir.

BEDENSEL BOYUT: Sindirim sistemi şikayetleri, baş ağrısı, isteksizlik, kas gerginlikleri, sırt ağrıları ve yorgunluk…

MENTAL BOYUT: Konsantrasyon bozukluğu, karar vermede güçlük, kolayca yorulma, motivasyon ve yaratıcılıkta azalma…

DUYGUSAL BOYUT: Huzursuzluk, sinirlilik, pesimizm, depresif davranışlar, iç boşluk hissi ve kendini değersiz bulma hissi…

KİMLERDE GÖRÜLÜR ?

Burnout sendromunu kolaylaştıran dış faktörler özellikle hizmet sektöründeki doktor, hemşire, hostes, öğretmen, çağrı merkezi çalışanlarında görülse de son zamanlarda kadının toplumdaki yeri arttıkça kadınlarda, erkeklere oranla iki kat daha fazla görülmektedir. 

Genellikle yüksek iş beklentisi içerisindeki insanlar, fazla çalışanlar, gününü boş geçiren veya rutin işler yapanlar, terfi ve gelişme olanağının kısıtlı olduğu işlerde çalışanlar, şefleri tarafından gereksiz veya yetersiz kontrol edilen insanlar, hedef konmamış işlerde çalışan insanlar ve performansları takdir edilmeyen insanlar burnout’a adaylar. Bunun dışında meslektaşları veya yakınları tarafından yeterli desteği görmeyen insanlar, özel hayat veya işte uyumsuz atmosfer, mobbing, ilişkideki problemler, ağır veya kronik hastalıklar (ailede veya kişide) burnout’u kolaylaştıran faktörler. Sosyal kontakt kurmada veya gevşeme tekniklerinin az gerçekleştiği insanlar burnout’un adayları. 

KADINLAR, günümüzde burnout’un odak noktasındadır. Çünkü son 20 yıl içerisinde kadınların toplumdaki yeri ve iş beklentisi büyük bir artış göstermiş ve iş yerinde ve evde çok fazla başarı gösterme durumunda kalmışlardır. Dolayısıyla güçlü kadını; “Bir leydi gibi görün, bir erkek gibi davran ve eşek gibi çalış.” sloganıyla tanımlamaya başlamışlardır.

BURNOUT’U ÇAĞIRAN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ: 

Genellikle birden fazla iş veya uğraşı olan insanlar, işi dışında bazı derneklerde çalışan insanlar veya evli kariyer kadınları bunun örnekleridir. Bunun dışında; kendilerinden daima %100 beklenti halinde olan mükemmelliyetçiler, çeşitli işlere yeteri kadar uyum gösteremeyenler, hayır diyemeyen sosyal insanlar, kendilerini herkesten daha az düşünen insanlar, kendilerinden fazla beklentide bulunan insanlar, konularına çok enerji harcayan idealist insanlar, gerekse dahi kurallardan sapmayan dogmatik insanlar, işlerini başkalarına devredemeyen insanlar, kendi ihtiyaçlarını dikkate almayan insanlar, kendilerini işleriyle tanımlayan insanlar, toplumdan sürekli takdir bekleyen ve bunlar olmadığında çok kolay hayal kırıklığına uğrayan insanlar burnout adaylarıdır. 

Kariyer beklentisi olup da bu beklentisi yerine gelmemiş insanlar da frustrasyona yol açıp burnout’u kolaylaştırıyor. Kendilerini ortamdan soyutlayamayan, iş hayatından soyutlayıp normal hayata geçemeyen insanlar burnout adaylarıdır